Střešní instalace

Kategorie malé elektrárny

Malé elektrárny

 • Střešní instalace o výkonu 15 kWp
 • Střešní instalace o výkonu 20 kWp
Kategorie velké elektrárny

Velké elektrárny

 • Střešní instalace o výkonu 500 kWp
 • Střešní instalace o výkonu 1 MWp
 • Telefonní linka +420 730 701 681 po-pá: 8:00-16:00
 • E-mail obchod@solidsun.eu

Střešní instalace

15 kWp

Fotovoltaická elektrárna s výkonem 15 kWp je ideální volbou pro menší a střední firmy. Vše navrhneme s ohledem na potřeby vaší společnosti a s maximální možnou mírou využití pro váš provoz. Tento typ střešní fotovoltaické elektrárny lze umístit na všechny typy střech i krytin.

Tuto sestavu lze dodat i bez baterií

 • vypracování PD
 • vyřízení rezervace výkonu
 • vyřízení licence ERÚ
 • posouzení statika
 • vyřízení stavebního povolení
 • vyřízení požárně-bezp. Řešení
 • vyjádření HZS

Střešní instalace

20 kWp

Fotovoltaická elektrárna s výkonem 20 kWp je ideální volbou pro menší a střední firmy. Vše navrhneme s ohledem na potřeby vaší společnosti a s maximální možnou mírou využití pro váš provoz. Tento typ střešní fotovoltaické elektrárny lze umístit na všechny typy střech i krytin.

Tuto sestavu lze dodat i bez baterií

 • vypracování PD
 • vyřízení rezervace výkonu
 • vyřízení licence ERÚ
 • posouzení statika
 • vyřízení stavebního povolení
 • vyřízení požárně-bezp. Řešení
 • vyjádření HZS

Střešní instalace

500 kWp

Fotovoltaická elektrárna s výkonem 500 kWp je ideální volbou pro střední a větší firmy. Vše navrhneme s ohledem na potřeby vaší společnosti a s maximální možnou mírou využití pro váš provoz. Tento typ střešní fotovoltaické elektrárny lze umístit na všechny typy střech i krytin.

 • vypracování PD
 • vyřízení rezervace výkonu
 • vyřízení licence ERÚ
 • posouzení statika
 • vyřízení stavebního povolení
 • vyřízení požárně-bezp. Řešení
 • vyjádření HZS

Střešní instalace

1 MWp

Fotovoltaická elektrárna s výkonem 1 MWp je ideální volbou pro větší firmy. Vše navrhneme s ohledem na potřeby vaší společnosti a s maximální možnou mírou využití pro váš provoz. Tento typ střešní fotovoltaické elektrárny lze umístit na všechny typy střech i krytin.

 • vypracování PD
 • vyřízení rezervace výkonu
 • vyřízení licence ERÚ
 • posouzení statika
 • vyřízení stavebního povolení
 • vyřízení požárně-bezp. Řešení
 • vyjádření HZS

Technické specifikace

Ušetření CO2 Za dobu životnosti elektrárny ušetříte životnímu prostřední množství CO2, které odpovídá cca 52 tunám hnědého uhlí

Instalovaný výkon 15,30 kWp Kapacita baterií 14,20 kWh
Roční výroba až 15 000 kWh Výkon FV panelů 450 Wp
Roční úspora až 60 000 Kč Počet FV panelů 34
Monitoring Zdarma
Instalovaný výkon 19,80 kWp Kapacita baterií 17,55 kWh
Roční výroba až 19 500 kWh Výkon FV panelů 450 Wp
Roční úspora až 78 000 Kč Počet FV panelů 44
Monitoring Zdarma
Instalovaný výkon 500 kWp Záruka na dílo 2—4 roky
Výstupní napětí 400 V / 50 Hz / 3fáze Záruka výrobce na měniče 10 let
Panely 1111 x 450 Wp Záruka na panel 12—15 let
Měnič napětí 4x 3f střídač 120 kW Záruka na výkon panelů až 30 let
Ukotvení modulů všechny typy střech a krytiny Cena za instalovaný kWp od. 17 702 Kč
Životnost systému až 30 let Úspora CO2 234,6 t/rok
Návratnost systému 7,1 let
Instalovaný výkon 1 MWp Záruka na dílo 2—4 roky
Výstupní napětí 400 V / 50 Hz / 3fáze Záruka výrobce na měniče 10 let
Panely 2222 x 450 Wp Záruka na panel 12—15 let
Měnič napětí 4x 3f střídač 250 kW Záruka na výkon panelů až 30 let
Ukotvení modulů všechny typy střech a krytiny Cena za instalovaný kWp od. 17 007 Kč
Životnost systému až 30 let Úspora CO2 469,1 t/rok
Návratnost systému 6,8 let
Cenabez DPH1 890 000 Kč dotaceLze žádat o dotaci více zdeMám zájem

Průběh
realizace

+420 730 701 681

Mám zájem
 • 1

  Podpis Smlouvy o dílo

  Po odsouhlasení rozsahu prací a částky za instalaci FV elektrárny včetně administrativních činností proběhne vystavení a podpis Smlouvy o dílo.

 • 2

  Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury

  Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

 • 3

  Předrealizační schůzka

  Po uhrazení zálohové faktury proběhne tzv. předrealizační schůzka na místě instalace s naším technickým specialistou.

 • 4

  Zahájení projekčních prací:

  • Poté následuje zahájení projekčních prací, kde začneme s žádostí o připojení výrobny do distribuční sítě. Vyjádření distributora 30 – 60 dní dle toho zda se připojujeme do NN nebo VN
  • Mezitím následují další úkony, které jsou nezbytné pro tvorbu projektu. (období než přijde vyjádření distributora)
 • 5

  Realizace

  V dalším kroku následuje realizace samotné FV elektrárny, přičemž instalace trvá přibližně 7 dní. Instalace proběhne do 2měsíců od podpisu Smlouvy o připojení.

 • 6

  Revize

  Dalším nezbytným krokem je revize systému. Revizní technik zkontroluje nainstalovaný systém a vytvoří revizní zprávu doba cca 10dní.

 • 7

  Vystavení a uhrazení 2. zálohové platby

  Do 14-ti dní od vystavení revizní zprávy vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

 • 8

  Post-administrace

  Následuje proces tzv. post-administrace – vystavení žádosti o prvního paralelního připojení a instalace 4Q hodin 60 dní.

 • 9

  Instalace 4Q hodin distributorem

  zároveň by mělo proběhnout předání díla a přepis na Sunmonitor.

 • 10

  Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury

  Stejně jako v předchozích případech vystavíme do 14-ti dní zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

Od podpisu smlouvy až do spuštění vaší nové fotovoltaické elektrárny uplyne s vyřizováním všech potřebných povolení a administrativních náležitostí 6—8 měsíců. Nejdelší časový úsek zabere získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu — 60 dnů.

 

 • 1

  Tvorba návrhu FV elektrárny na základě dodaných podkladů a informací

  Na základě informací, které jsme obdrželi od klienta vytvoříme návrh FV elektrárny na klíč pro potřeby daného zákazníka. Zákazník obdrží indikativní cenovou nabídku na realizaci a závaznou cenovou nabídku na projekční práce.

 • 2

  Podpis Smlouvy o dílo

  Souhlasí-li zákazník s naším návrhem, rozsahem prací a částkou, tak probíhá vystavení a následný podpis Smlouvy o dílo na projekční práce.

 • 3

  Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury

  Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

 • 4

  Předrealizační schůzka

  Po uhrazení zálohové faktury proběhne tzv. Předrealizační schůzka na místě instalace s naším technickým specialistou.

 • 5

  Zahájení projekčních prací

  Poté následuje zahájení projekčních prací, přičemž celý tento proces začíná tvorbou žádostí o připojení výrobny do distribuční sítě.

 • 6

  Doba na vyjádření distributora elektrické energie

  Po odeslání žádosti o připojení výrobny má distributor čas na vyjádření přibližně 75 dní.

 • 7

  Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury

  Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o připojení vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

 • 8

  Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení

  Po uhrazení 2. zálohové faktury následuje zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení. Tato část procesu trvá, včetně inženýrské činnosti, přibližně 120 dní.

 • 9

  Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury

  Stejně jako v předchozích případech vystavíme do 14-ti dní zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

 • 10

  Podání Žádosti o vydání stavebního povolení

  Po uhrazení 3. zálohové faktury podáme Žádost o vydání stavebního povolení.

Od podpisu smlouvy až do spuštění vaší nové fotovoltaické elektrárny uplyne s vyřizováním všech potřebných povolení a administrativních náležitostí 6—8 měsíců. Nejdelší časový úsek zabere získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu — 60 dnů.

 

 • 1

  Podpis Smlouvy o dílo

  Akceptuje-li zákazník naši závaznou cenovou nabídku na výstavbu FV elektrárny, přejdeme k vystavení a podpisu Smlouvy o dílo na realizaci díla.

 • 2

  Vystavení a uhrazen 1. zálohové faktury

  Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

 • 3

  bjednání materiálu a příprava staveniště

  Po uhrazení zálohové faktury následuje objednání a příprava staveniště. Tato část procesu trvá přibližně 60 dní.

 • 4

  Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury

  Po dodání materiálu na místo instalace následuje vystavení zálohové faktury se splatností 14 dní.

 • 5

  Instalace FV elektrárny

  Po uhrazení zálohové faktury následuje samotná instalace FV elektrárny, která trvá přibližně 30-90 dní v závislosti na velikosti instalace.

 • 6

  Post-administrace

  Po dokončení instalace následuje proces tzv. post-administrace a výměny 4Q elektroměru, přičemž tato část procesu trvá přibližně 60 dní.

 • 7

  Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury

  Do 14-ti dní od dokončení procesu post-administrace vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

Spuštění FV elektrárny – Funkčnost elektrárny ověříme zkušebním provozem. Po zaškolení personálu uvedeme elektrárnu do ostrého provozu a vy už vyrábíte čistou energii pro vaše potřeby.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám a my vás budeme
v nejbližších dnech kontaktovat

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů