Články

Zajímáte se o svět fotovoltaiky? Sledujte společně s námi aktuální novinky, trendy a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů. 

Národní plán obnovy a další dotační programy na pořízení FVE pro firmy

Na pořízení fotovoltaické elektrárny firmou můžete získat dotaci v programu Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a OP-TAK. Jak to funguje a jaké podmínky musíte splňovat, abyste dotaci získali?

Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy je plán reforem a investicpro oživení a odolnost České republiky. Jedná se o kompromis mezi legislativními cíli a požadavky EU a prioritami České republiky. NPO má za cíl vyvést ČR z ekonomické krize vyvolané pandemií Covid-19. Současně je jeho cílem dosáhnout zelené digitální transformace. Jedná se o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Součástí Národního plánu obnovy (NPO) je také dotační výzva „Přechod na čistší zdroje energie“. Díky tomuto kroku lze získat dotaci až 35 % ze způsobilých výdajů na výstavbu fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp a až 50 % na instalaci bateriového systému. Národní plán obnovy má v plánu přerozdělit v rámci programu do roku 2026 až 180 mld. Kč.

NPO přináší řadu zjednodušení pro žadatele v oblasti administrativních dokumentů. Na druhou stranu je nutné vyplnit žádost bezchybně, protože nebude tolerován žádný nedostatek. "Podané žádosti jsou vyřizovány průběžně, ovšem už dnes (22. 4. 2022) víme, že je NPO na hranici vyčerpání finančních prostředků. Pokud vaše společnost nemá smlouvu o připojení, již s největší pravděpodobností o tuto podporu nestihne zažádat", doplňuje Hana Jasanská, specialista developmentu Solidsun ESCO. 

Na co mohu dotaci uplatnit?

Při podávání žádosti můžete žádat o dotaci na:

 • pořízení solárních panelů, nosných konstrukcí atp.,
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby
 • inženýrskou činnost či projektovou dokumentaci

Získanou dotaci můžete využít na instalaci FVE bez akumulace energie nebo na instalaci FVE s akumulací energie.

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené el. energie.

Podporovaná je FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do maxima 1MWp. Dotaci na instalaci fotovoltaických a bateriových systémů mohou čerpat malé střední i velké podniky.

Jaká bude výše dotace z Národního plánu obnovy?

Dotace je poskytována ve formě procentuální hodnoty z celkových výdajů. Částka je dotována až po dokončení instalace FVE. Forma určení procentuálního podílu zajišťuje stejné dotační podmínky pro všechny velikosti firemních subjektů. Nejmenší možná výše podpory je 35 % z výsledné částky. Pro bateriový systém je to 45–50 %.

Jaké podmínky musím splnit?

Dotační podpora je vyhrazena pro firemní subjekty s projektem od 1 kW do 1 MWp. Získání dotace se vyplatí podnikům, které mají projekty za 2 000 000 Kč a výše. Takový projekt odpovídá cca 500 m2 plochy nebo 250 ks solárních panelů. V každém případě se musí jednat o instalaci FVE na střechu, pozemní instalace dotovány nejsou. Samotná realizace FVE musí být na území České republiky. Osoba podávající žádost o dotaci, musí disponovat majetkem, kde bude FVE instalována. Je nutné její vlastnické právo doložit příslušnými dokumenty. Stačí mít pronajatou střechu, nemusíte si kvůli instalaci pronajímat celou budovu. Žadatel nesmí mít dluhy vůči státu ani v likvidaci.

Další dotační programy, které mohou firmy využít

OP-TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021–2027) plynule navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014–2020). Aktuálně se očekává jeho spuštění. 

Modernizační fond – RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice

Podpora na kompletní výstavbu fotovoltaických elektráren do 1 MWp i nad 1 MWp. Zažádat o tuto dotaci mohou však jen firmy, které již podaly předběžnou žádost. V případě, že jste předběžnou žádost nepodali, musíte vyčkat na další kolo. O dotaci mohou žádat stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Pokud i vy chcete realizovat fotovoltaickou elektrárnu pro vaši firmu, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.


Zpět

Nejnovější články

 • Národní plán obnovy a další dotační programy na pořízení FVE pro firmy

  Znáte možnosti pro získání dotace na pořízení FVE pro firmy? Připravili...

  Více
 • Nové dotace na FVE a akumulaci z Národního plánu obnovy

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo před pár dny nové dotace na FVE a...

  Více
 • První projekty z Modernizačního fondu byly schváleny

  Do fotovoltaik putuje z Modernizačního fondu 71 miliard. Dva měsíce od...

  Více
 • Nová elektrárna pro Bohumín

  Pro město Bohumín jsme instalovali fotovoltaickou elektrárnu na střechu...

  Více

Telefonní linka

+420 730 701 681

po - pá 8:00 - 16:00

Potřebuji FVE

KONTAKTNÍ
FORMULÁŘ

Napište nám a my vás budeme
v nejbližších dnech kontaktovat

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů